E-postSkriv ut

Återbetalningspolicy

VeriSign efterlever och stödjer rigorösa tillämpningar och policyer i samband med certifieringsoperationer och utgivningen av certifikat. Trots detta, om av någon anledning en kund inte är helt nöjd med certifikatet som utfärdats åt honom, henne eller den kan prenumeranten kräva att VeriSign upphäver certifikatet inom trettio (30) dagar efter utfärdandet och göra en återbetalning till prenumeranten. Efter de inledande trettio (30) dagarna, kan en prenumerant kräva att VeriSign upphäver certifikatet och tillhandahåller en återbetalning om VeriSign har brutit mot en garanti eller annat sakligt åliggande enligt denna CPS eller NetSure® Skyddsplan som relaterar till prenumeranten eller prenumerantens certifikat. Sedan VeriSign upphäver prenumerantens certifikat kommer VeriSign omgående att kreditera prenumerantens kreditkortskonto (om certifikatet betaldes via kreditkort) eller annars ersätta prenumeranten via check hela beloppet för de betalda tillämpliga avgifterna för certifikatet. För att begära återbetalning vänligen ring Kundtjänst på 08 585 369 07 eller +468 585 369 10. Denna återbetalningspolicy är inte ett exklusivt rättsmedel och begränsar inte andra rättsmedel som kan vara tillgängliga för prenumeranter.